Cenník SMS služieb

Nastavte si cenu za SMS správu podľa vašich potrieb. Od 0,0145 Euro/SMS bez DPH.

Vypočítajte si cenu
Cenník SMS služieb

Kalkulačka ceny GoSMS

Oblasti príjemcov

Názov odosielateľa SMS

Počet odoslaných SMS mesačne


Cena za SMS
správu bez DPH
0,0145
Euro
+ 0,00 Euro (jednorázová aktivácia)
+ 0,00 Euro (mesačný poplatok)
 

Najčastejšie otázky